กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเด็กมาให้ข่าว แถลงข่าว และนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ

แนวทางปฏิบัติการสอบสวนคดีอาญากรณีพิเศษบางประเภท

การสอบสวนคดีอาญาในอำนาจหน้าที่ของ ตร.

เอกสารประกอบการประชุมตามคำสั่ง คสช.ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๕๗

ประกาศ กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ขนาดไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี

กำชับการปฏิบัติหน้าที่การประสานงานและการส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการพิจารณา


 

 

 

 

 
พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง