กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเด็กมาให้ข่าว แถลงข่าว และนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ

แนวทางปฏิบัติการสอบสวนคดีอาญากรณีพิเศษบางประเภท

การสอบสวนคดีอาญาในอำนาจหน้าที่ของ ตร.

เอกสารประกอบการประชุมตามคำสั่ง คสช.ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๕๗

 

 

 

 

 
พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง